Hvem blir årets frivillighetskommune?
5. desember kåres årets frivillighetskommune. Bildet er fra regionkonferanse for frivilligsentraler i Trondheim tidligere i år. Foto: Christian Hellevang

Hvem blir årets frivillighetskommune?

KS og Frivillighet Norge avgjør sammen hvem som blir "Årets frivillighetskommune". Prisen deles ut på et arrangement i Oslo mandag den 5. desember 2016. Følg sendingen på KS' nettsider fra kl. 18.

KS og Frivillighet Norge har gått sammen om å opprette prisen «Årets frivillighetskommune». Prisen er nyopprettet og deles ut for første gang i 2016.  Vinneren av prisen kunngjøres på «Frivillighetens festkveld» på Månefisken i Oslo mandag 5. desember. Arrangementet er også bidrag til å markere FNs internasjonale frivillighetsdag. Du kan følge prisutdelingen på våre nettsider:Både rådmannsutvalg og Hovedstyret i KS har behandlet hovedkriteriene for tildeling av prisen. Retningslinjene baserer seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor»:

- Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt?

- Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk?

- Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser, for eksempel årlige møteplasser, der kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes?

- Har kommunen opprettet noen faste møteplasser for frivilligheten, for eksempel frivillighetsråd/forum?

KS sammen med Frivillighet Norge utgjør juryen. Prisen deles ut av KS' styreleder Gunn Marit Helgesen, kulturminister Linda Hofstad Helleland og styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU