Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter
Viktig at alle får mulighet til aktiv fritid. Foto; Scanstock

Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter

Kulturdepartementet utlyser 10 mill. kroner til felles innsats som skal bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomi

Pilotprosjektene skal skape grunnlag for et systematisk og varig samarbeid mellom frivillige, offentlige instanser og andre relevante aktører.

Pilotprosjektene må sees i sammenheng med Regjeringens strategi (2015-2017) Barn som lever i fattigdom, herunder Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet.

Søknadsfrist er 15. september 2016. Søknad med vedlegg bes sendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no og merkes med 16/5216.

Se Kulturdepartementet sine hjemmesider for mer informasjon 

Videre lesning

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU