Lokal frivillighetspolitikk
Foto:Shutterstock

Lokal frivillighetspolitikk

KS fikk i 2005 utarbeidet en rapport om lokal frivillighetspolitikk

I 2005 gjennomførte KS en kartlegging av forholdet mellom kommunene og frivillige organisasjoner. Rapporten fikk navnet "På sporet av en lokal frivillighetspolitik?".

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU