KS' frivillighetskonferanse
F.v. Nestleder i Frivillighet Norge, Bente Lier, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, og statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Kulturdepartementet innledet på KS' frivillighetskonferanse. Foto: Ida Grøttvik Slettevoll

KS' frivillighetskonferanse

170 deltakere var på KS' årlige konferanse om frivillighet denne uken. Her finner du opptak og lysbilder fra presentasjonene.

Se konferansen på nett

KS og Frivillighet Norge lanserte i fellesskap råd om hvordan skape godt samarbeid mellom kommunene og frivilligheten med særlig vekt på den akutte flyktningsituasjonen.

Jeg tror alle kommuner verdsetter frivillighet, men det må ikke bare være festtaler. Gunn Marit Helgesen
Her finner du plakaten med råd for godt samarbeid

En konferanse om frivillighetspolitikk og utenforskap

Det siste året har det kommet en rekke nye initiativ fra nasjonalt hold om lokal frivillighet. Hva slags støtte tilbyr egentlig regjeringen, KS og Frivillighet Norge? Hovedstyret i KS vedtok i desember 2014 å oppfordre kommunene til å lage en kommunal frivillighetspolitikk og KS har fornyet samarbeidsplattformen med Frivillighet Norge. 

 

Se filmen Fri villigheten! - Om kommuner som får det til

 

Skal man legge til rette for frivillighet, må man legge til rette for hele bredden. Bente Lier i Frivillighet Norge
Her finner du lysbildepresentasjonene fra konferansen

Utenforskap

Utenforskap er et nasjonalt problem som løses best lokalt. Hva kan kommunene gjøre i samarbeid med frivilligheten for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet? 

Kommuner som ikke har en frivillighetspolitikk har ofte ikke en god oversikt over hvilke muligheter som ligger til å skape synergier gjennom samarbeid med frivilligheten. Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU