Karmøy kommune fikk frivillighetsprisen 2018
Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Målet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk. Foto: Frivillighet Norge/CF Salicath

Karmøy kommune fikk frivillighetsprisen 2018

Karmøy kommune har over tid jobbet systematisk og målrettet med å utvikle sin frivillighetspolitikk. Vinnerkommunen har utviklet sin frivillighetspolitikk i dialog med bredden av frivilligheten, mener juryen.

Kulturminister Trine Skei Grande delte onsdag 5. desember 2018 ut prisen Årets frivillighetskommune 2018 til Karmøy kommune. Under overrekkelsen roste hun kommunen for godt frivillighetspolitisk arbeid.

- Karmøy har etablert en rekke samarbeidsprosjekter med ulike typer frivillige organisasjoner innen kultur, idrett og friluft, blant annet for å skape aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier. I noen prosjekter er det organisasjonene selv som har ønsket et samarbeid mens det i andre er kommunen som er initiativtaker, sa kulturministeren.

Deles ut for tredje gang
Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Målet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk.

- Det er så viktig at kommuner og fylkeskommuner har en politikk for frivillighet. KS oppfordrer derfor kommunene og fylkeskommunene til å utarbeide egen lokal frivillighetspolitikk. Karmøy kommunes arbeid med frivillighetspolitikk har stor overføringsverdi til andre kommuner og fylkeskommuner, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.   

Prisen Årets frivillighetskommune 2018 var en av fire priser som ble delt ut på Frivillighetsdagen 2018 på Doga i Oslo: https://frivillighetensdag.no/frivillighetens-dag

Juryens begrunnelse: 
Karmøy kommune har lagt ned en betydelig innsats i å bli kjent med bredden av det som rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivillighetens utfordringer, ressurser, samarbeidsrelasjoner og utviklingsmuligheter. I tillegg har vinneren utviklet sin frivillighetspolitikk i dialog med bredden av frivilligheten. 

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, har ledet juryen, som i tillegg har bestått av de to nestlederne i KS, Mette Gundersen og Bjørn Arild Gram, generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge Ida Marie Holmin. 

Prisen til årets frivillighetskommune ble delt ut for første gang i 2016. Da vant Drammen kommune og i fjor vant Telemark fylkeskommune.

 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU