IMDis intensjonsavtaler med frivillige organisasjoner
Aktivitet og fellesskap er viktig for alle. Foto: Røde Kors

IMDis intensjonsavtaler med frivillige organisasjoner

IMDi har innen frivillighet samarbeidsavtaler med åtte landsomfattende organisasjoner som kommunene også kan samarbeide med.

Fra 2008 og frem til i dag har IMDi inngått samarbeidsavtaler med åtte store, landsomfattende organisasjoner:

 • Den norske Turistforening
 • Frivillighet Norge
 • Norges Fotballforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Redd Barna

Formålet med avtalene er å:

 • Bedre integrering av flyktninger og innvandrere
 • Informere kommuner og flyktninger om lokale aktiviteter
 • Informere minoritetsbefolkningen om frivillig sektor
 • Fremme sosialt fellesskap og bidra til å utvikle demokratisk kompetanse
 • Bidra til at flere med minoritetsbakgrunn blir medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i frivillige organisasjoner
 • Bidra til å fremme toleranse mellom ulike grupper i befolkningen og til å motvirke rasisme og diskriminering

De er viktige aktører i det lokale integreringsarbeidet. De har lokalavdelinger og lag rundt i kommunene, sitter på  store organisasjonsnettverk og har tusenvis av frivillige og slik når ut til et stort antall kommuner over hele landet med sine aktiviteter og tiltak.

Se lenke til mer informasjon nedenfor.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU