Hvem blir Årets frivillighetskommune?
Telemark fylkeskommune ble Årets frivillighetskommune i fjor! Her er prisvinnerne flankert av Heikki Holmås fra Frivillighet Norge, daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: Frivillighet Norge

Hvem blir Årets frivillighetskommune?

I tradisjons tro blir FNs dag for frivillig arbeid 5. desember feiret med både fest og faglig påfyll. Tre kommuner er nominert til prisen som Årets frivillighetskommune.

Alle som jobber med frivillighet er velkommen til å være med på festen! Flere prominente personer vil delta.

Kulturminister Trine Skei Grande presenterer den nye stortingsmeldingen om frivillighet. H.K.H Kronprins Haakon Magnus åpner festen. Prisen for Årets frivillighetskommune blir delt ut av kulturministeren. 

De tre nominerte til prisen Årets frivillighetskommune i år er Stavanger, Karmøy og Porsgrunn. I juryen sitter styreleder i KS Gunn Marit Helgesen sammen med generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. 

 

Mange møteplasser i Stavanger 
- Det er jo utrolig hyggelig å bli nominert! Samtidig er dette en inspirasjon i det arbeidet vi skal i gang med: Vi skal rullere strategiplanen for frivillighet til neste år samtidig som vi skal slå oss sammen med nabokommunene Finnøy og Rennesøy, sier Atle Melangen, rådgiver for frivillighet i Stavanger kommune.

Stavanger kommune vedtok en frivillighetspolitikk i 2015. De har etablert et eget Frivillighetsforum med representanter fra både frivillige organisasjoner og kommunalt ansatte. Kommunen jobber systematisk med å følge opp målene i strategiplanen gjennom en arbeidsgruppe som møtes jevnlig.

- Hva vi er stolte av? Vi har fått opprettet flere møteplasser. Frivillighetstorg, Miljøsøndag, arrangement på frivillighetens dag, månedlig dialogkafe, bydelsdager og frivilligsentraler som er lokale møteplasser for frivilligheten i bydelene. Vi arrangerer jevnlig ulike kurs som handler om ledelse av frivillige hvor organisasjoner og kommunalt ansatte møtes, sier Melangen.

Stavanger kommune har inngått samarbeidsavtaler med lokale organisasjoner om drift av tiltak som Frilager (utleie/lån av fritidsutstyr) og Home Start (foreldrestøtteprogram drevet av Frelsesarmeen).

Et varmere samfunn i Karmøy
- Vi har en rekke frivillige organisasjoner med mange medlemmer. Deres arbeid og engasjement gjør at det finnes et mangfold av gode aktiviteter der de fleste innbyggere kan finne tilhørighet og fellesskap i Karmøy. Nominasjonen til Årets frivillighetskommune er en flott bekreftelse på at vi er på rett vei når det kommer til samarbeidet med frivilligheten, sier frivillighetskoordinator Eva Iris Eyjolfsdottir. 

- Det er viktig for oss å styrke bredden av frivillighet i kommunen. Vi forsøker å lage universelle tiltak som er til nytte for bredden av frivillighet, sier Eyjolfsdottir, som jobber på fulltid som frivillighetskoordinator på rådhuset og sørger for at alle frivillige organisasjoner har en person å forholde seg til.

Årlig blir det arrangert et stort åpent møte der mangfold av frivillighet og kommune møtes. Her informerer frivilligheten om sine behov og ønsker. Dette har resultert i kurstilbud, en nettside hvor alle organisasjoner informerer om sine tilbud, aktivitetskort og kontingentstøtte for barn i lavinntektsfamilier.

- Frivilligheten er en viktig bidragsyter for å løse samfunnsutfordringer. Aktiviteter som våketjeneste, sykling av eldre, flagging i byene, natteravn og fritidstilbud for ungdom i tråd med utfordringsbildet har bidratt til tryggere og varmere samfunn i Karmøy.

Karmøy kommune vedtok en frivillighetspolitikk i 2017. 

Mange engasjerer seg i Porsgrunn 
Porsgrunn kommune har hatt en langsiktig satsing på frivilligheten som favner bredt.

- Jeg er stolt av at det er så mange som engasjerer seg. Foreldre stiller opp for korps og idrettslag, pensjonister bidrar for andre eldre og dugnadsgjenger vedlikeholder turstiene i kommunen. Vi får så mye igjen for å samarbeide med frivillige, sier ordfører Robin Kåss.

- Porsgrunn kommune tilbyr vi blant annet gratis halleie for barn og unge. Det er veldig viktig for oss å senke terskelen for å være i aktivitet. Samarbeid med frivilligheten handler i hovedsak om den løpende dialogen av ulike slag, enten det gjelder utlånssentral, leseombud, besøksvenn, toppturer for seniorer, idrettslag og foreninger, studentorganisasjoner eller Porsgrunns ungdomsutvalg. sier Kåss. 

Porsgrunn kommune vedtok en ny frivillighetspolitikk i 2017. Dette ble opptakten til Frivillighetsåret 2018.

Strategien er først og fremst en anerkjennelse av hva frivilligheten betyr for  kommunen og samfunnet; Alt fra enkeltfrivillighet til lag, foreninger og ideelle organisasjoner - alle gjør en formidabel jobb.

Hvert år i januar arrangeres en Frivillighetskonferanse i kommunenes storstue Ælvespeilet hvor alle som vil, samles til en festaften. På denne konferansen skjer det mye: Frivillighetstorg, festforestilling, inspirasjonsforedrag og i tillegg overrekkes kommunens frivillighetspris til årets verdige vinner.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU