Gode råd for samarbeid om flyktningene
F.v. Nestleder i Frivillighet Norge, Bente Lier, styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, og statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Kulturdepartementet innledet på KS' frivillighetskonferanse. Foto: Ida Grøttvik Slettevoll

Gode råd for samarbeid om flyktningene

KS og Frivillighet Norge ønsker å sette fokus på at frivillige lag og foreninger er en stor ressurs i norske lokalsamfunn og disse kan bidra til å skape et godt møte med Norge og nordmenn for de som nå kommer til Norge som asylsøkere.

170 deltakere var samlet på Frivillighetkonferansen 2015 der KS og Frivillighet Norge i fellesskap la fram råd for godt samarbeid mellom frivillige og kommunene.

Gode frivillighetsråd generelt fra KS og Frivillighet Norge:

Gode råd for kommuner som skal bosette flyktninger:

 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU