Frivilligsentralane i Nordhordland
Bildet er av Frivilligsentralen i Lindås. Foto: Frivilligsentralen i Lindås

Frivilligsentralane i Nordhordland

Den 25. oktober 2016 ble det arrangert et felles inspirasjonsmøte for de fem frivilligsentralene i Nordhordland.

På det felles inspirasjonsmøtet for de fem frivilligsentralene i Nordhordland deltok representanter fra styrene for de fem sentralene sammen med fire ordførere.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU