Frivillighetspolitikk
Flere frivillige hender. Foto: Corell

Frivillighetspolitikk

Hovedstyret behandlet 12. desember 2014 en sak om videreutvikling av frivillighetspolitikken til KS. 

Hovedstyret vedtok følgende:

- KS vil fornye «Plattformen for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor» mellom KS og Frivillighet Norge for 2015 t.o.m. 2018 og justere den slik at det går klart frem at plattformen omfatter både frivillige organisasjoner og ideelle aktører på helse- og velferdsområdet.

- KS vil delta i dialogen mellom regjeringen og ideell sektor om helse og sosialtjenester

- KS oppfordrer kommunene til å utarbeide egen lokal frivillighetspolitikk slik det fremgår av plattformen mellom KS og Frivillighet Norge

Lenke til saken i rammen under til høyre.

Relaterte lenker

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU