Konferansen "Frivillighet og fellesskap"
Avdelingsdirektør for lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid i KS, Frode Lindtvedt, åpnet konferansen. Foto: KS.

Konferansen "Frivillighet og fellesskap"

Frivillighetskonferansen 7. desember 2017 handlet om hvilken rolle skal frivilligsentralene skal fylle i fremtiden.

- Frivillighet er et tema som blir viktigere og viktigere i kommunesektoren og KS kommer også i 2018 til å arrangere konferanser og møteplasser for frivillighet. I 2018 vil KS ha et spesielt fokus på barn og unges mulighet til å delta aktivt i organiserte fritidsaktiviteter – dette er en oppfølging av «Fritidserklæringen, sa Frode Lindtvedt da han åpnet frivillighetskonferansen.

Norges Frivilligsentraler, Frivillighet Norge og KS ønsker velkommen til konferansen «Frivillighet og fellesskap» i KS Agenda Møtesenter i Oslo. 

Se opptak av konferansen: 

I første del av konferansen var tema status for frivilligsentralene etter ett år med kommunal tilskuddsforvaltning med aktuell kunnskap, erfaringer, debatt og dialog. Andre del handlet om hvor vi vil fremover på frivillighetsområdet og hvordan vi sammen legger til rette for en bærekraftig frivillig innsats.

Årets undersøkelse i frivilligsentralene ble presentert med noen eksempler fra kommuner og frivilligsentraler samt ny innsikt fra Frivillig.no om rekruttering av nye frivillige.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU