Frivillighetskonferansen 2018
Hensikten med frivillighetskonferansen er å inspirere og styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunal sektor. Foto: Shutterstock

Frivillighetskonferansen 2018

For sjette år på rad arrangerer KS og Frivillighet Norge en konferanse for alle som jobber med frivillighet i kommuner og organisasjoner. Konferansen blir sendt direkte.

- Frivillighet er en veldig viktig aktør for å bygge lokaldemokrati og tillit, sier avdelingsdirektør for lokaldemokrati i KS Frode Lindtvedt. Han åpnet årets frivillighetskonferanse. 

Konferansen er et samarbeid mellom KS og Frivillighet Norge. Stian Slotterøy Johnsen, generalsektretær la blant annet vekt på de mange stortingsmeldingene som omtaler frivillighet i sin presentasjon. 

- Dette er et uttrykk for både ambisjoner og forventninger, sier han.

Ny stortingsmelding
Fredag 7. desember lanseres enda en stortingsmelding om frivillighet. Kulturminister Trine Skei Grande presenterte hovedtrekkene i går. 

Statssekretær Frida Blomgren vil presentere regjeringens frivillighetspolitikk på konferansen. Det blir også anledning til å stille spørsmål. 

Følg konferansen her: 

Frivillighetskommunene 
Konferansen følger opp FNs internasjonale dag for frivillighet i går. I forbindelse med et arrangement på DOGA ble Karmøy kommune tildelt prisen som Årets frivillighetskommune

Ordfører Jarle Nilsen og frivillighetskoordinator i Karmøy kommune, Eva Iris Eyjolfsdottir, vil i løpet av konferansen fortelle hvordan de har jobbet for å lykkes. De to andre kommunekandidatene til pris, Stavanger og Posrgrunn, legger også frem sitt frivillighetsarbeid. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Seniorrådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU