Frivillighetens deltakelse og medskaping
Økt frivillighet skaper gode lokalsamfunn. Foto: Corell

Frivillighetens deltakelse og medskaping

KS samlet nær 200 deltakere på konferansen om samspillet mellom frivillig og kommunal sektor

Presentasjonene fra konferansen ligger under her. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU