Konferanse om kommunene og frivilligheten i dag
Det er viktig at møtet med Norge blir en positiv opplevelse. Foto: Werner Anderson/ Norsk Folkehjelp/ Flickr

Konferanse om kommunene og frivilligheten i dag

Konferansen «Kommunene og frivilligheten – hånd i hånd for inkludering av flyktninger» arrangeres i dag, mandag 30. mai. Se konferansen direkte på nett. 

Kommunene og frivilligheten skal inspireres til økt samarbeid for å inkludere flyktningene som skal bosettes i norske lokalsamfunn. Målet med inkluderingskonferansen er å dele erfaringer og å inspirere kommunene og frivilligheten.

 

- Vi ønsker å gi frivillig og kommunal sektor noen redskap slik at de sammen kan inkludere flyktningene i lokalsamfunnet, sier rådgiver Christian Hellevang i KS. Han sier at et godt og fruktbart samarbeid er avgjørende for om vi lykkes med inkluderingen i det norske samfunnet. 

Mer informasjon og program

En del av lokalsamfunnet
- Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for landene de reiser til. Men flyktningene er også en stor ressurs og kan være en berikelse for lokalsamfunnet de kommer til. Dersom kommunene sammen med frivilligheten lykkes med å inkludere flytningene i lokalsamfunnet, så vil overgangen til det norske samfunnet gå raskere og flyktningene blir fortere en del av det norske samfunnet, sier Christian Hellevang.

Hvordan kan vi lykkes?
På konferansen viser vi frem ulike typer frivillighet og ser nærmere på hvordan organisasjoner og foreninger arbeider og samarbeider med kommunen. Hvordan kan vi best lykkes med å samarbeide for å inkludere flyktningene?

For å svare på spørsmålene, diskutere og dele suksesshistorier fra Kommune-Norge, kommer blant annet: 

  • Kulturminister Linda Hofstad Helleland
  • Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen
  • Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen
  • Årets ildsjel 2015, Sajandan Rutthira
  • Røde Kors, Idrettsforbundet, IMDI, forskere og mange representanter fra minoritetsbefolkningen og Kommune-Norge

- Vi vil trekke frem kultur som et virkemiddel for god integrering og vise hvordan bibliotekene fungerer som gode integrerende møteplasser, sier Hellevang. 

Mange målgrupper
Målgruppene for konferansen er politiske- og administrative ledere i kommunesektoren, valgte- og administrative ledere i frivillig sektor, ansatte i flyktningetjenesten, i voksenopplæringen, i kultursektoren, i frivilligsentraler og andre som har behov for inspirasjon.

KS, Kulturdepartementet og Frivillighet Norge arrangerer konferansen i fellesskap. 

For mer informasjon og påmelding

Videre lesning

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU