Frivillighet og kommunal tjenesteproduksjon
Vi trenger flere frivillige hender som kan løfte sammen. Foto: Scanstockphoto

Frivillighet og kommunal tjenesteproduksjon

Hvordan kan frivillighet fungere som et supplement til kommunal tjenesteproduksjon? 

KS, Kommunalbanken, Norges kommunerevisorforbund og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) arrangerte Kommuneøkonomikonferansen 2015.

Et av seminarene på konferansen belyste hvordan frivillighet kan fungere som et supplement til kommunal tjenesteproduksjon.  Noe av bakgrunnen for seminaret var at i Norge er vi verdensmestre i frivillighet og potensialet til økt samarbeid mellom frivillighet og kommunen er stor. Kommunene ønsker i større grad å ta i bruk det sterke engasjementet og alle de frivillige hendene som er villig til å bidra til å skape bedre og mer levedyktige lokalsamfunn. Frivillig sektor på sin side ønsker å bidra, men ofte stopper dette samarbeidet opp fordi vi ikke klarer å koble kommunens uløste behov sammen med de som har lyst til å yte en frivillig innsats. Alle kommuner har levende og godt samarbeid med frivillig sektor, men forankringen på dette området er ulik. KS oppfordrer derfor kommunene til å utarbeide en lokal frivillighetspolitikk.

Sentrale spørsmål som ble belyst på seminaret var hvordan får samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor til å fungere? På hvilken måte fungerer frivilligheten som en avlastning/alternativ til kommunal tjenesteproduksjon i egen regi? Gir samarbeidet noen økonomiske besparelser på kort eller lang sikt? Eller handler dette samarbeidet om flere hender, et bredere tilbud og økt kvalitet?

Innlederne var Lene Conradi, ordfører i Asker kommune og Trond Sætereng, rådmann i Kvinnherad kommune.

 

Videre lesning

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU