Fremtidsrettede frivilligsentraler
Noen av innlederne på konferansen: F.v. Tuva Moflag, Odd-Einar Dørum, Lene Conradi og Nina Sandberg. Foto: Christian Hellevang

Fremtidsrettede frivilligsentraler

Torsdag 8. desember 2016 deltok over 200 deltakere på KS' frivillighetskonferanse «Frivilligsentralene i en ny tid».

KS arrangerte for fjerde år på rad en nasjonal frivillighetskonferanse. Konferansen var så godt besøkt at deltakerne satt tett i tett i KS Agenda Møtesenters største møtesal «Nordkapp».  I år kom over 80 prosent av deltakerne fra frivilligsentraler. Sentralene er litt spent på hvordan kommunesektoren vil håndtere det å overta ansvaret for tilskuddet til frivilligsentralene fra 1. januar 2017.

Deltakerne fra frivilligsentralene og deres organisasjon var fremtidsrettede med stor opperksomhet rettet mot hvordan sentralene kan videreutvikles for å møte fremtidens behov i lokalsamfunnet.

Forsker Håkon Lorentzen påpekte at overføringen av ansvaret for tilskuddsforvaltningen trolig vil føre til et mer bevisst kommunalt eierskap og kommunale retningslinjer for frivilligsentralene. Forsker Halvard Vike la vekt på verdifellesskapet mellom kommunal og frivillig sektor.

Teksten fortsetter under bildet.

Plenumsdiskusjon under Frivillighetskonferansen 2016. Foto: Steinar Storelv

Lokal frivillighetspolitikk
KS gav uttrykk for at den viktigste dialogen om framtiden for frivilligsentralene må skje lokalt, gjerne i forbindelse med utviklingen av en lokal frivillighetspolitikk. Odd Einar Dørum hadde en klar oppfordring: - Kjernen er at man setter seg ned og utvikler en lokal frivillighetspolitikk. Lag en melding lokalt, det er det som er styrken, det er det som er poenget. Frivilligsentralene må se endringen som en mulighet, og vise opplegget sitt for de lokale folkevalgte. Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge understreket behovet for en politikk som favner hele bredden lokalt.  – Frivilligheten lokalt er svært mangfoldig. Frivillighetspolitikken må derfor utformes lokalt.

Vi vil lyssettes!
Jeanine Brenna, nestleder i styret for Norges frivilligsentraler, var tydelig i sin tale: - Vi vil lyssettes! Vi vil bli sett, men vi vil også bli hørt. Vi er der folk er – i nærmiljøet. Vi kjenner premissene for frivillig innsats. Vi kjenner mulighetene og utfordringene. Brenna mente Frivillighet Norges 10 bud for en lokal frivillighetspolitikk kan legges til grunn. Hun mente overføringen av tilskuddsforvaltningen fra stat til kommune først og fremst kan ses som en endring av en rutine – med nye muligheter. Utfordringen er å få en rask overføring fra kommunen til frivilligsentralene av hensyn til driften. - Det ligger godt til rette for et oppsving!

Gode kommunale eksempler
Ordførerne i Ski, Nesodden og Asker viste hvordan kommunene arbeider i praksis med frivillighet og frivilligsentralenes rolle og betydning.
- Vi er utrolig stolte over jobben frivilligsentralen gjør. Det har enorm verdi. Vi tenker at vi vil fortsette med frivilligsentral. Jeg tror det er en fordel at frivilligsentralen er noe frakoblet kommunen av hensyn til egenverdien. Frivilligsentralen er navet mellom kommunen, frivillige og brukere og en møteplass for folk, sa Tuva Moflag, ordfører i Ski kommune.

- Frivillighet vil bli viktigere framover for å løse store utfordringer, ikke minst for å bygge sosial kapital og tillit. Frivilligsentralene kan få en enda viktigere rolle framover som samarbeidspartner, men det vil være en fordel å avklare strategien sammen. Jeg tror det for frivilligsentralene er viktig med stabile rammevilkår og god kommunikasjon, sa Nina Sandberg, ordfører i Nesodden kommune.

- Frivilligheten endrer seg, derfor vil også tilretteleggingen endre seg. Samfunnsflokene må i større grad løses i fellesskap. Vår rolle er å legge til rette for at det skal være lett å være frivillig. Frivilligheten skal selv styre sine interesseområder.  Frivilligsentralene driver på ulike måter, og det er en styrke, sa Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.

- Frivillighetspolitikken skal løse mange dilemmaer. Behovene er ulike i hvert lokalsamfunn. Endringen gir mulighet til å se hvordan vi bedre kan løse lokale behov, sa Christer Gulbrandsen fra Øvre Eiker kommune.

 - God inkludering handler om at alle må få lov til å delta på aktiviteter i sitt lokalsamfunn, sier senterleder Vincent Odour Mrimba på Ny-Krohnborg senter i Bergen. Han sier videre at det er viktig at dårlig familieøkonomi ikke må føre til at noen barn blir utelatt fra aktiviteter, det går fint å finne løsninger som gjør at alle får delta. 

Bildet over er av senterleder Vincent Odour Mrimba på Ny-Krohnborg senter i Bergen. Foto: Steinar Storelv 

Gode eksempler fra frivilligsentralene
- Det er for mange passe-på-mennesker. Vi trenger flere finne-på-mennesker. Frivilligsentralene er en møteplass for lokal frivillighet. Frivilligsentralene er lokale og robuste, sa Wenche Erichsen fra Halden Frivilligsentral.

Videre lesning

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU