Forrykende om frivillighet
Ordfører i Øvre Eiker kommune, Ann Sire Fjerdingstad, og Lisbeth Iversen fra Med hjerte for Arendal, snakket varmt om sitt engasjement under fagseminaret på Frivillighetsdagen. Foto: Christian Hellevang / KS

Forrykende om frivillighet

KS i samarbeid med Frivillighet Norge arrangerte fagseminar om inkluderende lokalsamfunn på det årlige arrangementet i anledning FNs internasjonale frivillighetsdag. Her er finner du innleggene.

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker kommune

Hvor lenge skal vi sette folk i bås? Når flyktningene kommer til kommunen, kaller vi dem ikke lenger flyktninger, men nye innbyggere.

Vi har lært at det gjelder å komme ut i aktivitet. Der lærer du språket. Alle i introduksjonsprogrammet er automatisk også med i Blomsterparlamentet. Der lærer de om hvordan frivilligheten er. Kommunen bidrar med gule t-skjorter og vanningsutstyr.

I forbindelse med valgene arrangerer kommunen et møte om hva det vil si å ha valg i Norge – om betydningen av tillit og frie valg. Deretter er det et eget møte hvor partiene presenterte sin politikk.

Ord betyr noe. Begrepet "frivillig" gir en energi, en forventning om å få ta del i en opplevelse. 

Arbeidende styreleder i virksomheten Med hjerte for Arendal, Lisbeth Iversen

Hvordan arbeider vi? Vi går ut der «de andre» er og dyrker fram og styrker lokalt lederskap, eierskap og inkluderende møteplasser.

Hvordan leder vi? Vi bruker tjenende lederskap som ledelsesprinsipp. Det har vært avgjørende for å skape en kultur for samhandling.

Hva er kraften som bærer dette samfunnet framover? Kraften ligger i det å møtes, se de unike ressursene i hver enkelt, lytte til innspill og ideer, drømmer og behov. Det er avgjørende å ha rask responstid, aksjonere, la ting skje.

Et enkelt grep for å få ting til å virke: Et samarbeidende råd som møtes systematisk over tid, og som møter kommunens politiske og administrative ledelse i tillegg til fagpersoner.

Tilnærmingen med utvikling nedenfra, transformerer lokalsamfunnet fra innsiden og ut i et langsiktig perspektiv. 

Hyggelig stemning under fagseminaret på Månefisken på Frivillighetsdagen. Foto: Andre Skjelin / Frivillighet Norge
Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU