Årets frivillighetskonferanse
Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen sammen med nestleder i Frivillighet Norge Bente Lier og statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Kulturdepartementet på fjorårets frivillighetskonferanse. Foto: Ida Slettevoll

Årets frivillighetskonferanse

KS samarbeider med Frivillighet Norge og Norges Frivilligsentraler om en stor frivillighetskonferanse 7.desember 2017 på KS Agenda møtesenter.

KS og Frivillighet Norge går igjen sammen med Norges frivillighetssentraler og arrangerer en stor frivillighetskonferanse. Program er under utarbeidelse og invitasjon til konferansen sendes ut medio september 2017.

På fjorårets konferanse lanserte KS og Frivillighet Norge blant annet råd om hvordan kommunene og frivilligheten kan skape godt samarbeid. 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU