Årets frivillighetskonferanse: Politikk for frivillighet
KS og Frivillighet Norge arrangerer Frivillighetskonferansen 2017 fredag 19. mai. Her med styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, og Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær Frivillighet Norge. Foto: Hege K. Fosser Pedersen

Årets frivillighetskonferanse: Politikk for frivillighet

- Jeg oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å utvikle en frivillighetspolitikk, sa Gunn Marit Helgesen da hun åpnet årets frivillighetskonferanse "Politikk for frivillighet". Konferanse kan sees i etterkant her.

- Frivillighet er en av nøklene til et godt lokalsamfunn! Derfor er det viktig at kommunene og fylkeskommunene legger et godt grunnlag for at frivilligheten kan blomstre! Vi har alle et felles ansvar for å skape gode lokalsamfunn. En god frivillighetspolitikk vil bidra til å styrke lokaldemokratiet og igjen være med på å skape gode lokalsamfunn, sa Gunn Marit Helgesen da hun åpnet årets frivillighetskonferanse.

Over halvparten av norske kommuner har formalisert sin politikk overfor frivillig sektor, viser kartleggingen «Kommunal organisering 2016» som er gjort av NIBR. Samtidig har under 7 prosent gitt ut en frivillighetsmelding. 

- Både Frivillighet Norge og KS har som mål at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha vedtatt en frivillighetspolitikk, sier Christian Hellevang, rådgiver i KS og ansvarlig for årets frivillighetskonferanse.

Følg med på konferansen her:

Hvordan kan kommunens frivillighetspolitikk bedre vise hva slags rolle kommunen bør ha? Gode eksempler på kommuner som har lykkes med å avklare forventningene, vises fram på konferansen. Gode eksempler på hvordan en kommunen kan utvikle lokal frivillighetspolitikk, ny forskning og gode eksempler på frivillighetspolitikk og tiltak som virker skal deles med deltakerne denne dagen.

  • Drammen, Levanger og Askøy kommune vil gi eksempler på frivillightspolitikk som er utviklet på en god måte sammen med frivillig sektor. 
  • Stovner Frivillighetssentral, Alnaskolen og Aktive Seniorer og metoden «Aktive sammen» er tre eksemplar på nyskapende tiltak. 
  • Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen åpner konferansen. Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær Frivillighet Norge, vil snakke om frivillighetspolitikk og Ivar Eimhjellen , forsker ved Uni Research Rokkansenteret, snakker om nye former for frivillighet.

Antall deltakere er omkring 180.
Les mer om konferansen her:

Programmet for Frivillighetskonferansen 2017

Årets konferanse er et samarbeid mellom KS og Frivillighet Norge.

-  Prisen til årets frivillighetskommune vil også i år deles ut av KS i samarbeid med Frivillighet Norge. I år er jeg juryleder og jeg vil ta initiativ til at juryen drøfter hvordan vi på en god måte kan få frem mangfoldet av gode kandidater til årets pris. En liten kommune jobber nok på en annen måte enn en stor kommune, og en fylkeskommune jobber nok på en annen måte enn en kommune. For meg er det viktig å få frem at her er det et mangfold og det finnes mange måter å jobbe med frivillighetspolitikk på, sa Gunn Marit Helgesen.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU