Årets frivillighetskommune
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen (til venstre) og kulturminister Linda Hofstad Helleland delte ut prisen til ordfører i Drammmen, Tore Opdahl Hansen, sammen med Ståle Stålseth, leder i Frivillighet Norge. Foto: Christian Hellevang / KS

Årets frivillighetskommune

Prisen til Årets frivillighetskommune gikk til Drammen kommune. Kommunen gir støtte til frivillig sektor og har en godt forankret frivillighetspolitikk, heter det i begrunnelsen.

- Jeg er utrolig imponert over den innsatsen dere legger ned for å skape en bedre verden for oss alle. Denne ulønna innsatsen er verdt 72 milliarder kroner. Det er veldig imponerende, sa KS-leder Gunn Marit Helgesen på arrangementet Fag og Fest mandag kveld, der prisen til Årets frivillighetskommune ble delt ut.

Det er første gang Frivillighet Norge og KS deler ut prisen "Årets frivillighetskommune". Prisen er forankret i KS og Frivillighet Norges «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor».

- Hovedstyret i KS har opprettet denne prisen og vi er glad for at vi har et så godt samarbeid med Frivillighet Norge. Prisen deles ut for første gang og jeg håper en slik pris kan være med på å skape positivitet. Jeg håper resultatet blir at alle kommuner etablerer en frivillighetspolitikk neste år, sa Gunn Marit Helgesen.

Kulturminister Linda Hofstad leste opp juryens begrunnelse.

Juryens begrunnelse:

«Juryen mener det er nominert flere gode kandidater til prisen for årets frivillighetskommune fra ulike deler av landet. Grunnlaget for vurdering av søkerne er materialet som søkerne har sendt inn.

Juryens inntrykk er at det er et stort mangfold i satsningen på frivillighet, og at det er svært mye godt arbeid i både små, mellomstore og store kommuner over hele landet. 

Juryen har valgt å gi prisen til en kommune som har en velutviklet frivillighetspolitikk og som de siste årene har gjort et systematisk og grundig arbeid for å styrke relasjonene til lag og foreninger.

Kommunen har en tydelig og godt forankret frivillighetspolitikk, utviklet av politisk ledelse i nær dialog med frivilligheten. Den nye politikken har ført til et mer systematisk og helhetlig arbeid i kommunen og i samarbeidet med frivilligheten.

Kommunen gir støtte til frivillig sektor. Kommunen legger godt til rette for frivillig innsats i kommunale tjenester og har flere samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner der kommunen kjøper velferdstjenester. Kommunen har etablert nye møteplasser for dialog og partnerskap mellom kommunen og frivillige organisasjoner etter at den nye frivillighetspolitiske plattformen ble etablert.

Satsingen har foregått spesielt på områder som inkludering, folkehelse og omsorg. Slike satsinger, som er tett koplet til felles utfordringer lokalt, skiller denne kommunen fra mange andre kommuner. Søknaden bærer preg av en svært god forståelse av sivilsamfunnets ulike roller og potensial.»

Frode Lindtvedt er leder for juryen, som bestod av medlemmer fra både KS og Frivillighet Norge.

Stolt ordfører Tore Opdahl Hansen mottok prisen på vegne av Drammen kommune. Foto: Birgitte Heneide / Frivillighet Norge

Se film fra Drammen kommune her:

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU