Frivillighet

Frivillighet

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Kommunene bør tilrettelegge for frivillig sektor, og bør derfor utvikle en egen lokal frivillighetspolitikk. Foto: Jan Vidar Olufsen 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU