"Fritidserklæringen" må bli bedre kjent
Det gjenstår fortsatt en del arbeid før partene bak "Fritidserklæringen" ser seg fornøyde. De ønsker blant annet å gjøre intensjonene bak erklæringen bedre kjent. Foto: Christian Hellevang/KS

"Fritidserklæringen" må bli bedre kjent

Erklæringen skal styrke barns muligheter til å delta i fritidsaktiviteter - uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon. I forrige uke møttes partene som har signert erklæringen for å drøfte status og videre oppfølging.

Fritidserklæringen, som ble signert av regjeringen, KS og en rekke organisasjoner i juni 2016, bygger på FN's konvensjon om barns rett til å delta i fritidsaktiviteter - uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon.

Torsdag 31.august 2017 hadde partene bak erklæringen et møte for å utveksle erfaringer om hvordan fritidserklæringen har fungert. Det var stor enighet om at dette er en viktig erklæring og at det gjøres mye godt arbeid både i kommunene og i frivillige organisasjoner. Likevel er det et stykke å gå for å gjøre Fritidserklæringen og intensjonen bak bedre kjent.

Barneminister Solveig Horne tok i mot KS og de andre partene bak "Fritidserklæringen" for å diskutere status og videre arbeid. Foto: Christian Hellevang/KS

- Utenforskap har stått høyt på dagsorden i KS i flere år og det har vært tema på vårt Kommunalpolitiske toppmøte de siste to årene, sa Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS. Han sa videre at det viktigste erklæringen kan bidra med, er å forsterke og støtte det gode arbeidet som allerede gjøres for å gi barn og unge mulighet til en aktiv fritid.

Fritidserklæringen er fortsatt for lite kjent i kommunesektoren og det er derfor viktig at partene sammen jobber for å gjøre intensjonen bedre kjent. Partene ønsker også å spre gode eksempler på hvordan kommunene og frivilligheten gjennom godt samarbeid kan sikre barn og unge muligheter til fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske og sosiale situasjon.

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU