Forventer flere oppgaver fra staten til regionene
Kollegiet mener det er nødvendig å overføre en rekke oppgaver fra statlig til regionalt nivå hvis regionene skal kunne ivareta en ledende rolle som samfunnsutvikler. Foto: Flickr/ Les Haines

Forventer flere oppgaver fra staten til regionene

Fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet forutsetter at statens regionale organisering endres når nye folkevalgte regioner etableres.

I uttalelsen om stortingsmeldingen «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver» (Meld. St. 22 (2015-2016), konstaterer kollegiet at det et stort gap mellom meldingens generelle omtale av behovet for en overføring av oppgaver, og de konkrete forslagene som fremmes.  

Kollegiet mener det fortsatt er nødvendig å overføre en rekke oppgaver fra statlig til regionalt nivå hvis regionene skal kunne ivareta en ledende rolle som samfunnsutvikler, blant annet innenfor samferdsel, kultur, miljø/klima og landbruk.

Hele uttalelsen finner du i lenken under.

Helge Eide

Helge Eide

Områdedirektør Interessepolitikk