Første trinn i retning av sterkere folkevalgte regioner
Det er behov for et sterkere regionalt folkestyre. Foto: NTB/Scanpix

Første trinn i retning av sterkere folkevalgte regioner

- Vi er enig med regjeringen i at det er behov for et sterkere regionalt folkestyre. Men nettopp derfor savner vi tydeligere virkemidler i regionmeldingen, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. 

I stortingsmeldingen om nye folkevalgte regioner peker regjeringen på at en sektorisert forvaltning skaper målkonflikter og samordningsbehov, ikke minst innenfor områder som i sin natur er sektorovergripende. Regjeringens svar på dette er mer handlekraftige folkevalgte regioner, med regional planlegging som et viktig virkemiddel.

Helgesen slår fast at KS er enig i situasjonsbeskrivelsen og i at det er behov for å styrke fylkeskommunene/regionenes rolle som ledende utviklingsaktør. KS ser imidlertid også klare mangler i meldingen.
- Når Stortinget har slått fast at det skal være tre folkevalgte nivåer i Norge, og at vi trenger større og mer slagkraftige regioner, er det avgjørende at regionene må gis flere virkemidler for å styre samfunnsutviklingen i ønsket retning. Her synes vi ikke meldingen går langt nok, sier Helgesen.

- Vi savner for eksempel en konkretisering av hvordan staten, gjennom fylkesmann og direktorater, skal følge opp regionale planer.

- Flere av de omtalte virkemidlene som vurderes overført til folkevalgte regioner vil bidra til en sterkere samfunnsutviklerrolle, og det er bra. Men innenfor samferdsel, klimatilpassing og landbruk og miljø ville en større overføring av oppgaver både være mulig og nødvendig, sier Gunn Marit Helgesen.

Kontakter i KS:
Styreleder Gunn Marit Helgesen, tlf. 917 40 802
Pressevakt: tlf. 24 13 26 01

Harald Horne

Prosjektleder Regionprosjektet