Forslag til endringar i valforskrifta
KMD har kome med forslag til endringar i valforskrifta. Foto: KS

Forslag til endringar i valforskrifta

Endringane er av praktisk og teknisk art. KS har difor ingen merknader til høyringa.

KMD har kome med forslag til endringar i valforskrifta.

Endringane føljer opp dei erfaringane og tilbakemeldingane som kom i samband med gjennomføringa av kommune- og fylkestingsvalet 2015. Endringane dreier seg om elektronisk avkryssing i manntall, seint innkomne forhandsstemmer og utforming av stemmesetlane.

Endringane er av praktisk og teknisk art. KS har difor ingen merknader til høyringa.