Folkevalgtopplæring for ungdom
Her er de 17 medlemmene i Ungdommens kommunestyre i Frogn som fikk folkevalgtopplæring i KS. Foto: Frogn kommune

Folkevalgtopplæring for ungdom

Det nye Ungdommens kommunestyre (UKS) i Frogn hadde sitt første møte i besøkssenteret for ungdom i Kommunenes Hus. De startet samlingen med å spille Kommunespillet og fikk dermed med seg en fin gjennomgang av hvordan lokaldemokratiet virker i praksis.

Ungdommene var i alderen 11-16 år. De er alle elevrådsrepresentanter for sine respektive klasser fra både offentlige og private skoler i kommunen. Frogn kommune har tradisjon for å holde sin første samling i KS Besøkssenter for ungdom.

- Vi har veldig gode erfaringer med å starte arbeidet for skoleåret her, sier Kari Veidahl Aagaard, grunnskolekoordinator i Frogn. Ungdommene får innblikk i hvordan politiske beslutninger tas og hvilke økonomiske og andre hensyn som spiller inn. De får også lære noe om ledelse, møtedisiplin og hvordan oppnå konsensus om løsningene de kommer fram til.

Etter gjennomgangen holdt UKS Frogn sitt konstituerende møte med valg av leder og nestleder. Ny leder ble Nicoline Grenersen fra Dyrløkkeåsen skole og Nikolaj Paphalmy fra Drøbak Montessori ungdomsskole ble ny nestleder.

Ungdommene selv syntes også seminaret i besøkssenteret var en fin start og at erfaringene herfra var nyttig å ta med seg videre når de skal utøve sin oppgave som representanter for ungdom inn mot beslutningstakere i kommunen.

- Jeg synes det viktigste var å få innblikk i hvordan det faktisk fungerer i kommunen i virkeligheten, sa William (15). Han hadde en viss innsikt i dette fra før, men det er likevel det han legger størst vekt på, for eksempel i en anbefaling til andre UKS’ere.

Vilde (11) hadde ikke noe særlig kunnskap om politiske beslutningsprosesser fra før og syntes det var veldig gøy å lære mer om det. Hun vil gjerne bli politiker når hun blir eldre og være med på å bestemme i samfunnet.

Begge ungdommene peker på at samarbeid i gruppen, fordeling av arbeidsoppgaver og hvordan de kan argumentere for det de tror på, er praktisk erfaring de tar med seg hjem fra Kommunespillet.

Vil du vite mer om hvordan Ungdommens kommunestyre eller fylkesting i dine hjemtrakter kan komme til KS Besøkssenter? Ta kontakt med siri.hansen@ks.no