Folkeavstemninger om kommunesammenslåing
Rådgiver i KS Gjertrud Strand Sanderød kommenterte rapporten fra Institutt for samfunnsforskning om lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Foto: Ida Slettevoll/ KS

Folkeavstemninger om kommunesammenslåing

Institutt for samfunnsforskning har presentert en ny rapport om de mer enn 200 folkeavstemningene om kommunesammenslåing som har blitt gjennomført i kommunene de siste to årene.

- De fleste kommuner har gjort en god jobb, men det er viktig å ta lærdom av dette, sier rådgiver i KS Gjertrud Strand Sanderød.

Sanderød kommenterte rapporten i forbindelse med et frokostseminar 22. november på Institutt for samfunnsforskning. Mer enn 200 kommunale folkeavstemninger om kommunesammenslåing ble avholdt i perioden 2015 – 2017.

- Vi støtter konklusjonen om at det er behov for veiledning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bør ta et tydelig ansvar og KS vil gjerne bidra, sa Sanderød til forsamlingen.

Uten klare alternativer
Det er opp til det enkelte kommunestyrene selv å avgjøre hvordan og når en folkeavstemning skal gjennomføres, hvem som har stemmerett og hvordan stemmeseddelen skal utformes. I sin rapport har forskere ved Institutt for samfunnsforskning gjennomgått de lokale folkeavstemningene om kommunesammenslåing.

Førsteamanuensis Jan Erling Klausen ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo har sett på utformingen av stemmesedlene.

- Flertallet av avstemningene lever opp til forventningene, men det er enkelte som ikke er helt i tråd med Veneziakommisjonens prinsipper, sier han.

Nesten en tredel av de 221 avstemningene foregikk uten at velgerne fikk presentert klare alternativer.

Bred mediedekning
Rapporten Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper har fått bred mediedekning. Forskerne ved Institutt for samfunnsforskning påpekte at de ikke har vært like fornøyde med vinklingen og at de aldri har hevdet at norske kommuner er udemokratiske.

- Vi må ta lærdommen med oss og vurdere om det er gode nok spørsmålsstillinger før vi bruker folkeavstemninger som metode. Vi bruker disse funnene som utgangspunkt for hvordan vi skal veilede kommuner videre, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen da hun ble intervjuet av NRK om rapporten.

Hør lydklippet her: Reax folkeavstemninger 

En av to rapporter om tema
Nordlandsforskning har på oppdrag fra KS også gjennomført en rapport om innbyggermedvirkning i kommunereformen, som også inkluderer spørreundersøkelser. Undersøkelsene ser på effektene av lokaldemokratiet.

Rapporten viser at en stor andel av de folkevalgte opplever folkeavstemninger og spørreundersøkelser som bindende, men folkeavstemninger blir vektlagt mest.

I likhet med forskerne ved Institutt for samfunnsforskning mener KS det er problematisk å sidestille folkeavstemninger og opinionsundersøkelser. Det er to ulike verktøy.