Folk lærer av folk
Gruppen på Lom: Foto; Christian Hellevang

Folk lærer av folk

Spennende studiebesøk fra Tsjekkia

I etterkant av studiebesøket fra Tsjekkia har KS fått en svært hyggelig mail fra presidenten i kommuneforeningen Jilemnicko. Petr Matyas skriver i denne mailen at man takket være prosjektet “ Good practices and it´s impact on territory of Jilemnicko” har fått en kompetraneheving bade hos deltakerne som var med på turen, men også hos deres kommuner. På studieturen lærte de blant annet om hvordan norske myndigheter arbeider med flom, kriseberedskap, brannvern og naturvern. De fikk også en innføring i hvordan norske kommuner, fylker, fylkeskommuner og direktorat jobber.

Petr Matyas, president i kommuneforeningen Jilemnicko sier at selv om mye er forskjellig i Norge og Tsjekkia så har vi mye felles, spesielt når det gjelder fjellregioner, naturvern, klimaendringer og beskyttelse av mennesker. På vår studietur til Norge fant vi ut at det norske systemet for flomsikring og kriseberedskap er forskjellig fra det Tsjekkiske, men det var nyttig å se at se at det norske systemet gir klart ansvar og kompetanse til kommunene og de norske kommunene er godt forberedt på å ta dette ansvaret. Dette er gode eksempler som vi ønsker å ta med oss og videreføre i vår region. 

Fra besøk på brannstasjonen i Ski 

 

Fra besøk på klimalab i Otta 

 

Fra besøk i Kvam/Vinstra

 

Besøket var finansiert av EØS-midlene 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU