FNs internasjonale migrasjonsdag
FNs internasjonale migrasjonsdag den 16. desember 2016 arrangeres på Stortinget. Foto: Christian Hellevang

FNs internasjonale migrasjonsdag

Lokale politikere med innvandrerbakgrunn møter Stortinget og kommunene når KS og Stortinget sammen markerer FNs internasjonale migrasjonsdag den 16. desember 2016

KS har sammen med Stortinget invitert til et felles arrangement for å markere FNs internasjonale migrasjonsdag den 16.desember 2016.

Stortinget og KS ønsker å legge til rette for en møteplass der fylkestings- og kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn  får dele sine erfaringer med hverandre og med relevante stortingsrepresentanter. Folkevalgte har et særskilt ansvar for å legge til rette for integrering og for å bidra til å øke forståelsen for betydningen av innvandreres deltakelse i det norske demokratiet.

For invitasjon, program og påmelding, klikk her 

Videre lesning

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU