FNs internasjonale migrasjonsdag
Foto: Jan Vidar Olufsen

FNs internasjonale migrasjonsdag

Lokale politikere med innvandrerbakgrunn møter Stortinget og kommunene når KS og Stortinget sammen markerer FNs internasjonale migrasjonsdag den 18. desember 2015.

KS har sammen med Stortinget invitert til et felles arrangement for å markere FNs internasjonale migrasjonsdag. 

Presidenten i Europarådets parlamentarikerforsamling, Anne Brasseur, har oppfordret alle medlemslands parlamenter til å markere «Migration Day» spesielt på grunn av migrasjonsstrømmene vi nå er vitne til. Denne oppfordringen følger Stortinget opp sammen med KS.

Stortinget og KS ønsker å legge til rette for en møteplass der fylkestings- og kommunestyrerepresentanter med innvandrerbakgrunn  får dele sine erfaringer med hverandre og med relevante stortingsrepresentanter. Folkevalgte har et særskilt ansvar for å legge til rette for integrering og for å bidra til å øke forståelsen for betydningen av innvandreres deltakelse i det norske lokaldemokratiet.

Klokken 09.00 til 13.00 blir det seminar hos KS, og fra klokken 13.20 til 16.30 blir det en mottakelse på Stortinget.

Se her for program og påmelding 

Christian Hellevang

Christian Hellevang

Rådgiver - frivillighet, boligsosialt, UU