Etikkonferansen 2016

Etikkonferansen 2016 arrangeres i Oslo 13. april og er et samarbeid mellom KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Transparency International Norge. Åpenhet og kontroll og dets betydning for innbyggernes tillit til kommunen er tema for konferansen.

Etikkonferansen 2016 ser på betydningen åpenhet og kontroll har for innbyggernes tillit til kommunene. En åpen kommune skal legge til rette for varsling og ytringsfrihet nedenfra, og sikre en godt fungerende egenkontroll ovenfra.  Hva hindrer kommunene i å få til dette? Gjennom innlegg og debatter, fra praktikere og eksperter pekes det på utfordringer, muligheter og gode erfaringer i arbeidet med å sikre tillit og forebygge korrupsjon – gjennom åpenhet og kontroll. Målgruppe for konferansen er både folkevalgte og administrativ 

Konferansen finner sted 13. april fra kl 10.00 til 16.00 i KS Agenda møtesenter i Oslo. Program og påmelding finner du her

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk