Egenkontroll og eierskap

Egenkontroll og eierskap

Kommunene har i økende grad skilt ut virksomhet i selvstendige rettssubjekter og foretak. Dette innebærer at den politiske styringslinjen endrer karakter. Gjennom KS får kommuneledelsen bistand til et aktivt eierskap. (Foto: Photos.com)

Dag-Henrik Sandbakken

Dag-Henrik Sandbakken

Fagsjef - KS Folkevalgtprogram, medlemsservice, eierskap