Inkluderende folkestyre gjennom sosiale medier
Gambit har fått i oppdrag fra KS å lage et idehefte om hvordan folkevalgte kan bruke sosiale medier i dialog med innbyggerne. Illustrasjon: Bly

Inkluderende folkestyre gjennom sosiale medier

KS har inngått avtale med Gambit om å lage et idehefte som gir tips og råd om hvordan folkevalgte kan bruke sosiale medier for innspill fra innbyggerne i politiske beslutningsprosesser. Idehefte skal være ferdig til Kommunalpolitisk toppmøte 5. april.

En svært stor andel av befolkningen bruker i dag sosiale medier jevnlig. Det gir en unik mulighet til å kommunisere og involvere innbyggerne - på en annen måte enn tidligere. Innbyggerne treffes «der de er – fra der du er». I tillegg til at man når mange, nås de samtidig og uten at det krever store ressurser.  

Sosiale medier er derfor en helt sentral kanal både for folkevalgte og for administrasjonen når det gjelder å nå ut til innbyggerne - for å informere, konsultere, eller være i dialog og få innspill.

KS ønsker å vite mer om hvordan folkevalgte kan bruke sosiale medier for å utøve politisk lederskap - både i rollen med å representere innbyggere gjennom involvering og å utøve lederrollen. 

Noen har også pekt på at sosiale medier får en større betydning også inn i møter i folkevalgte organer. Det kan reise noen utfordringer, for eksempel knyttet til forholdet mellom folkevalgte og administrasjonen. KS ønsker å vite mer om omfanget her og om hvilke utfordringer som kan følge av det.

Idehefte og rapport som oppsummerer funn i bredde- og dybdeundersøkelse skal være ferdig til KS Kommunalpolitisk toppmøte 5. april.  

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk

Jon Anders Drøpping

Jon Anders Drøpping

Fagleder forskning og utvikling