Debatt om hatprat

Det koster å stå for sine meninger. Det har både varaordfører i Oslo Khamshajiny Gunaratnam og statssekretær Hanne C. Iversen erfart. 

Både Gunaratnam og Iversen deltok i en debatt om hatprat, som ble arrangert i forbindelse med Kommunalpolitisk toppmøte mandag kveld 15. februar, sammen med Zakia Ahmed Akkouh, Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC).

-Internett og sosiale medier flommer over av hatytringer. Både folkevalgte og andre utsettes for slike ytringer, sier rådgiver Christian Hellevang i KS, som står bak arrangementet.  

- Hatprat er både et symptom og en sykdom, sa ordfører i Kristiansand Harald Furre da han åpnet arrangementet. 

Hatprat har blitt normalt
Zakia Ahmed Akkouh mener at sosiale medier har endret måten vi snakker til og om hverandre på. 

- Vi har fortsatt et kunstig skille mellom hvordan vi opptrer på sosiale medier og ellers. Det som bekymrer meg mest er hvordan hatprat har blitt normalisert i det offentlige ordskifte, sier hun. 

-  Hatytringer fører til at vi mister viktige unge stemmer i debatten. 

Starte arbeidet tidlig
- Vi skal tillate oss å tåle veldig mye, men idet noen trekker seg unna fordi de ikke opplever at de har plass i det offentlige ordskiftet, så har man en jobb å gjøre, sa varaordfører i Oslo Khamshajiny Gunaratnam. 

Hun mener at samfunnet har et stort ansvar og at arbeidet med hvordan vi behandler hverandre må starte tidlig. 

- Å tørre å mene noe - det er det ytringsfrihet handler om. Det å forsvare retten til å mene noe er en viktig del av vårt demokrati, sa Hanne C. Iversen, som er statssekretær i Justisdepartementet. Hun lar stygge kommentarer få stå på sin egen Facebook-regning og mener at de må stå for vedkommenes regning. 

Gunaratnam og Akkouh er enige i at sensur ikke er svaret, men at det å jobbe for mer kunnskap, forståelse og fellesskap er veien å gå. 

Videre lesning