Bekjemp radikalisering og ekstremisme
Foto: Scanstockphoto

Bekjemp radikalisering og ekstremisme

Kommunene har frist på seg til 31. august å søke om midler fra to nye tilskuddsordninger som retter seg spesifikt mot forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

På lenken nedenfor finner du alt om de to tilskuddsordningene, den nasjonale veilederen og mye annen nyttig informasjon på området. 

KS samarbeider med staten innenfor radikalisering og voldelig ekstremisme. Søk gjerne råd hos KS’ kontaktperson på feltet (se nedenfor).

Det er to tilskuddsordninger:

1. Justis- og beredskapsdepartementets ordning retter seg mot kommunenes eget arbeid.

2. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets tilskuddsordning har som mål å styrke det forebyggende arbeidet innenfor samme tema. Dette tilskuddet retter seg mot frivillige organisasjoner i samarbeid med kommunen. 

Disse kan søke:

  • kommunene
  • frivillige organisasjoner i samarbeid med kommunen (-e) 

Målet med tilskuddsordningene er å stimulere til økt kompetanse samt utvikling av gode systemer i kommunene for å håndtere utfordringer i forbindelse med radikalisering og voldelig ekstremisme blant ungdom og unge voksne.