Behandlingstid av politiattester
KS er opptatt av å få kortet ned saksbehandlingstiden av politiattester. Foto: KS

Behandlingstid av politiattester

NRK Dagsrevyen sendte onsdag 22. januar en reportasje om lang behandlingstid av politiattester. KS er opptatt av å få kortet ned saksbehandlingstiden, og sendte brev om dette til Justis- og beredskapsdepartementet den 13. januar. 

KS har mottatt henvendelser fra flere kommuner som opplyser at saksbehandlingstiden for utstedelse av politiattester nå er uforsvarlig lang, og skaper store utfordringer knyttet til bemanning innenfor skoler, barnehager og helse. 

Brevet som ble sendt til Justis- og beredskapsdepartementet finner du her:

Behandlingstid på politiattester