Sjekkliste for sammenslåing
Kartverket har utarbeidet en ny sjekkliste som gir en oversikt over oppgaver for kommunesammenslåing i IKT-sammenheng.

Sjekkliste for sammenslåing

Mange detaljer skal på plass når kommuner og fylkeskommuner slår seg sammen. Flere av dem er knyttet til IKT, derfor er det utarbeidet en egen sjekkliste. Kartverket har ansvaret for sjekklisten som nylig ble oppdatert.

Den nye versjonen av sjekklista gir blant annet muligheten for å filtrere oppgaver opp mot ulike fagområder og inkluderer også fylkeskommuner.

Kartverket har siden 2015 samlet relevant informasjon om kommunesammenslåing på våre nettsider. Her har vi også bygget opp en sjekkliste for oppgaver som må gjennomføres på IKT siden av sammenslåing. 

KS har bidratt i utarbeidelsen av sjekklista, bl.a. med innhold fra utredningen «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing».

Sjekklisten finner du her: https://www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste/