En arena for deling og læring
Det er mange spørsmål som skal besvares og oppgaver som skal løses i en sammenslåingsprosess. Foto: Scanstock

En arena for deling og læring

I dag åpner vi en ny digital arena for erfaringsdeling for kommuner og fylkeskommuner som er i sammenslåingsprosesser på KS Læring. Velkommen!

– Det er typisk norske kommuner å være gode på å dele og lære av hverandre. En sammenslåing er en krevende og omfattende prosess. Da er det ekstra viktig å kunne hente inspirasjon og lære av andre som har gått foran, sier administrerende direktør i KS Lasse Hansen.

KS, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og forhandlingssammenslutningene har en samarbeidsavtale om å gi støtte for gode prosesser i kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen. Det er i samarbeid arrangert en rekke seminarer i 2016 og 2017.

En digital møteplass
- Kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen har også etterspurt digitale arenaer for deling av kunnskap og erfaringer, og vi håper sidene i KS Læring møter behov rundt om i landet, sier Lasse Hansen.

KS Læring er en plattform der kommuner kan dele kurs, arrangementer og annen kunnskap med sine ansatte og med hverandre. Det er per i dag omtrent 150  kommuner og fylkeskommuner som bruker KS Læring og stadig flere kommer til.

Til nytte for andre
På KS Læring har vi opprettet «Nye kommuner og fylkeskommuner», en arena hvor alle kan opprette en gratis bruker for å logge seg på, hente kunnskap og dele erfaringer. (Denne arenaen er i hovedsak myntet på kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen.) Her har vi samlet veiledere, presentasjoner, innledninger samt noen eksempler fra de ulike sammenslåingsprosessene. Sidene er inndelt i ulike temaer som  arbeidsgiverspørsmål, lokaldemokrati, kommunikasjon og kulturbygging. De ulike temaene har en kontaktperson i reformteam i KS.

KS Læring er valgt som plattform nettopp fordi kommunene og fylkeskommunene selv kan laste opp og dele saker fra egne nettsider. Det kan være reglement, saker til Fellesnemda, prosjektplaner og annet som kan være til nytte for andre. Det er også mulig å etablere diskusjonsforum og stille spørsmål, og erfaringsvis jobber mange av sammenslåingsprosessene med de samme spørsmålene mer eller mindre samtidig.

– Vi håper sidene blir nyttig for nye kommuner, og oppfordrer alle til å dele for å lære av hverandre, avslutter Lasse Hansen.