Veiledere, verktøy og erfaringer

Veiledere, verktøy og erfaringer

For kommuner og fylkeskommuner som har fattet vedtak om sammenslåing har KS samlet en oversikt over nyttige verktøy og materiell innen områder som lokaldemokrati, økonomi, arbeidsgiverspørsmål, innovasjon og digitale løsninger.