- KS forutsetter at regjeringen legger fram en sak som bygger på Ekspertutvalgets forslag til Stortinget, slik at dette kan behandles i vårsesjonen 2018.  Jo tidligere rammebetingelsene avklares, jo mer vellykket vil reformen bli, sa styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, da rapporten ble lagt fram.

Opprinnelig var det, i overensstemmelse med KS, bestemt en høringsfrist på seks uker. Etter tilbakemeldinger om at denne fristen ble for knapp, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå sendt rapporten på høring med frist onsdag 9. mai 2018. Dermed blir saken likevel ikke behandlet i vårsesjonen.