Regionreformen

Regionreformen

Stortinget behandlet 8. juni regionreformen og fra 2020 vil det være 11 fylker inkludert Oslo. Fylkeskommunene er opptatt av en styrket rolle som samfunnsaktør.