Nye kommunenummer
En rekke kommuner og fylkeskommuner får nytt nummer når de slår seg sammen i 2020. En av dem er Sandefjord kommune. Foto: Martin Bonden

Nye kommunenummer

Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av 111 kommuner til 43 nye kommuner og 13 fylkeskommuner til 6 nye fylkeskommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut brev med nye kommunenummer.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i brev 1. september 2017 gitt departementet et forslag til nye fylkesnummer og kommunenummer fra 1. januar 2020. Hovedprinsippet er at det fastsettes nye nummer til nye sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner.

Unntak for de største bykommunene
Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer er fylkesnummer. Det er ikke ønskelig med gjenbruk av nummer, det vil si at et nummer betyr forskjellige ting på forskjellige tidspunkt. SSB foreslår likevel at det gis unntak for de fire største bykommunene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, da konsekvensene av nummerbytte for disse er størst. Dette innebærer at disse fire kommunene kan beholde kommunenummer ved kommunesammenslåing.

Fastsettelse av nye kommune- og fylkesnummer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter, i tråd med forslaget fra SSB, nye fylkesnummer til fylkeskommuner som er vedtatt slått sammen, nye kommunenummer til alle kommuner som er vedtatt slått sammen, og nye kommunenummer til kommuner i fylker som er vedtatt slått sammen.