Tre på seminar

Vi intervjuet tre deltakerne fra forskjellige kommuner med ulike roller om deres forventninger til seminarrekken om kommunesammenslåing.

1. Hva har din kommune gjort vedtak på?

2. Hvor står dere i prosessen?

3. Hva håper du å få ut av seminarene?

 

Tove Solheim Kristensen, hovedtillitsvalgt, Skodje kommune

1. Skodje kommune skal slå seg sammen med kommunene Stordal og Ørskog.

2. Vi er foreløpig i startgropa.

3. Jeg håper å lære av andre. For meg er det viktigste å få tips om hvordan jeg kan ivareta de ansatte på best mulig måte.

Odd Helge Gangstad, ordfører, Midsund kommune

1. Midsund kommune skal slå seg sammen med Molde og Nesset kommune.

2. Vi har akkurat fått etablert et interimstyre.

3. Vi skal gjennom en omfattende prosess, så jeg er opptatt av å lære så mye som mulig av andres erfaringer.

Margareth Hoff Berg, representant for opposisjonen, Molde kommune

1. Molde kommune skal slå seg sammen med Midsund og Nesset kommune.

2. Vi har etablert et interimstyre.

3. Her er det mange som holder på med det samme. Det er fint, så slipper vi å finne opp kruttet på nytt hele tiden.