Stor interesse for oppstartseminar
Stort engasjement på oppstartsseminaret for kommuner som skal slå seg sammen. Foto: Ida Slettevoll

Stor interesse for oppstartseminar

Over 60 kommuner med gjensidige vedtak om sammenslåing samlet seg til oppstartseminar over to dager på Gardermoen.

- Først og fremst vil jeg si gratulerer med den beslutningen dere har tatt. Dere representerer over en million innbyggere, og dere har gått foran og ledet vei, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til forsamlingen.

Han åpnet mandag 31. oktober første seminar i rekken. Kommuner  har gjort vedtak på sammenslåing er invitert til en rekke seminarer av statsråd Jan Tore Sanner i samarbeid med KS, Unio Kommune, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne kommune.

Følg med på seminaret her:Her kan du se mandagens seminar:

Sanners råd på veien til kommunene:

  • Vær rause mot hverandre
  • Involver tillitsvalgte og ansatte tidlig
  • Heller for mye enn for lite informasjon
  • Bidra til at lokaldemokratiet blir styrket

Statsråd Jan Tore Sanner åpnet oppstartsseminaret. Foto: Ida Slettevoll

Oppstartsseminaret omfatter både erfaringsdeling fra kommuner som tidligere har slått seg sammen, og fra kommuner som nå står i prosessene.  Over 60 kommuner er med på seminaret, og det er deltakere fra politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte og hovedverneombud.

Temaer som tas opp handler om formelle rammer for sammenslåingsprosessen, medvirkning og involvering, utvikling og oppfølging av prosjektplaner, samspill mellom politisk og administrativ ledelse og håndtering av prosjektlederrollen.