Seminarer om kommunesammenslåing
Foto:Kristina B Holmblad

Seminarer om kommunesammenslåing

Det er arrangert fire seminarer i samarbeid mellom KMD, KS, Unio, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune.

Hensikten med seminarene har vært kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og rom for arbeid i egen sammenslåingsprosess.

Målet har vært å bidra til gode prosesser i byggingen av nye kommuer, som sikrer involvering og medvirking.

Her finner du samlet linker til artikler med alle innledeninger og presentasjoner fra seminarene;

Oppstartseminar - å bygge en ny kommune  

  •  31.oktober -1.novemer, Gardermoen

Arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser - og hvordan bygge felles kultur og identitet

  • 23. - 24. januar, Trondheim / Værnes
  • 25. - 26. januar, Oslo / Gardermoen

Eierskap, interkommunalt samarbeid og offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåinger

  • 21. mars, Oslo / Gardermoen

Mål og visjoner for ny kommune - og gevinstrealisering i praksis

  • 24. - 25. april Lillestrøm
  • 26. - 27. april Bergen / Flesland 

Målgruppen for tilbudet har vært folkevalgte, representanter blant topplederne og hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessen der disse er på plass.