Ny kommune - seminar for kommuner som er vedtatt sammenslått

Ny kommune - seminar for kommuner som er vedtatt sammenslått

23.-24. august inviterte KMD, KS, og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne Kommune) kommuner som omfattes av vedtaket i Stortinget 8. juni, til et todagers seminar. Opptak fra seminaret kan ses her.

Hovedtema for seminaret var prosess for sammenslåing og arbeidsrettslige og arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Deltakerne fikk blant annet høre mer om:

  • Arbeidsrettslige spørsmål ved sammenslåing
  • Erfaringer fra Rissa kommune og folkevalgtes arbeidsgiveransvar (Rissa skal slå seg sammen med Leksvik kommune innen 1.1.2018)
  • Hvordan man bør jobbe med medvirkning og involvering i sammenslåingsprosessen, og hvordan man sikrer rom for utvikling
  • Erfaringer og råd fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke
  • Hvordan jobbe med å bygge felles organisasjonskultur for ny kommune

Det ble i tillegg lagt opp til gruppearbeid i sammenslåingsprosessene rundt aktuelle tema.

Se opptak fra seminaret dag 1 Opptak fra seminaret dag 2

Mer om tilbudet og målgruppe

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne Kommune) har en samarbeidsavtale om å tilby oppfølging til kommuner som slås sammen. Det har så langt vært gjennomført fire seminarer med deltakelse fra kommuner med lokale vedtak om sammenslåing. Du kan lese mer om seminarrekken her.