Mål og visjoner for ny kommune – gevinstrealisering i praksis
Foto: Pixabay

Mål og visjoner for ny kommune – gevinstrealisering i praksis

Det fjerde seminaret i rekken for kommuner som skal slås seg sammen, ble arrangert 24.-25.april på Lillestrøm og 26.-27.april på Flesland.

Noen av temaene på seminarene var konkretisering av mål og visjoner for ny kommune, hvordan ta ut gevinster i praksis, innovative anskaffelser, håndtering av arkiv og digitalisering.

Seminaret kan ses her:

Se opptak fra dag 1 - Lillestrøm Se Kjetil Århus, direktør for digitalisering og innovasjon i Bergen kommune

Målgruppe var folkevalgte, representanter blant toppledere og hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt prosjektledere for sammenslåingsprosessene der disse er på plass.

Seminarene ble arrangert i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, YS Kommune, LO Kommune og Akademikerne Kommune.