God deltakelse på konferanse om lokaldemokrati
Gode fremmøte på Kommunaldepartementet seminar om fremtidens demokrati Fotograf: Sturlason

God deltakelse på konferanse om lokaldemokrati

Over 200 deltakere var tilstede på Kommunaldepartementets konferanse om lokaldemokrati. Arrangementet inngår i prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing"

- Lokalsamfunnet danner grunnlaget for et vitalt og levende demokrati, med fellesskapet og den gode samtalen som viktige kjennetegn. Slik åpnet statssekretær Grete Ellingsen konferansen "Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet". 

Samlingen markerte oppstart av et prosjekt Kommunaldepartementets har igangsatt om demokratiutvikling i kommuner med vedtak om sammenslåing. På konferansen fikk deltakerne høre om praktiske erfaringer med innbyggermedvirkning og nærdemokrati i kommunene. Hensikten er at deltakerne kan ta med innspill i arbeidet med å videreutvikle lokaldemokratiet i egen kommune. Blant temaene var: 

  • Lokaldemokratiet i dag, og vilkår for fremtidens lokaldemokrati i de sammenslåtte kommunene
  • Politisk organisering og arbeidsmåter, bruk av digitale løsninger og sosiale medier
  • Medvirkningsordninger, bruker- og innbyggermedvirkning, inkludert bruk av digitale løsninger

I fem parallelle dypdykk fikk kommuner dele sine erfaringer med ulik politisk organisering og arbeidsmåter etter innledning fra en fagperson.

 

Lise Spikkeland

Lise Spikkeland

Spesialrådgiver - lokaldemokrati og etikk