Erfaringsseminar om å bygge nye kommuner
Kommuner inviteres til erfaringsseminar om å bygge nye kommuner. Foto: Martin Bonden, Flickr

Erfaringsseminar om å bygge nye kommuner

11. og 12.april inviteres kommuner til seminar om å bygge nye kommuner. Det er mulig å melde seg på en rekke seminarer om ulike tema som kommunene selv har satt på dagsorden.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne Kommune) står bak arrangementet på Thon Congress Gardermoen.

Det legges opp til noe arbeid i egne sammenslåingsprosesser, men i hovedsak erfaringsdeling mellom kommuner på temaer som blant annet: 

  • Endringsledelse og omstilling
  • Kommunikasjon og kulturbygging
  • Arbeidsrettslige spørsmål
  • Politisk og administrativ organisering i ny kommune
  • Digitalisering og sammenslåing
  • Interkommunalt samarbeid og selskaper
  • Anskaffelser og kontrakter

Program og påmelding 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne Kommune) har en samarbeidsavtale om å tilby oppfølging til kommuner og fylkeskommuner som slår seg sammen. Det har også vært gjennomført en seminarrekke i 2016 og 2017.