Erfaringer fra nye Sandefjord kommune
KS skal lage et idéhefte med gode råd til kommuner som skal slå seg sammen. Dette blir lansert 23. august i Sandefjord sammen med en fersk rapport om erfaringene fra sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner. Foto: Martin Bonden/Flickr

Erfaringer fra nye Sandefjord kommune

Nye Sandefjord kommune er på mange måter en frontløper i kommunereformen. 23. august lanserer KS en ny rapport med lærdom fra sammenslåingsprosessen. Dermed kan andre kommuner som står foran en lignende prosess lære av erfaringene.

Velkommen til lanseringsseminar med lunsj!

Tid: 23. august 2017 kl. 10-13

Sted: Scandic Park Sandefjord, Strandpromenaden 9, Sandefjord

Den nye kommunen Sandefjord, som tidligere besto av Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner, så dagens lys 1. januar i år. Datoen markerte avslutningen på en forholdsvis rask og krevende sammenslåingsprosess og starten på det som i dag er en større og mer ressurssterk kommune. 

KS er opptatt av at erfaringene og lærdommen fra Sandefjord fram til nå blir dokumentert for å sikre mulighetene for erfaringsoverføring og læring til andre kommuner. I den nye rapporten, som er utarbeidet av Telemarksforskning og Deloitte, redegjøres det for hva andre kommuner kan ta lærdom av. KS skal lage et idéhefte med gode råd til kommuner som skal slå seg sammen. Dette blir lansert sammen med rapporten 23. august.

Rapporten presenteres på seminaret av forsker Bent Aslak Brandtzæg. Representanter for KS, Sandefjord kommune og andre kommentere og svare på spørsmål.

Dersom du ønsker å delta, send en epost med navn, telefonnummer og evt informasjon om matallergier til eva.lian@ks.no. Frist for påmelding av hensyn til lunsjbestillingen er 1.august.